Kas yra trys branduolinės spinduliuotės tipai - Skirtumas Tarp

Kas yra trys branduolinės spinduliuotės tipai

Branduolinė spinduliuotė reiškia procesus, kuriuose nestabilūs branduoliai tampa stabilesni, išskiriant energingas daleles. Trys branduolinės spinduliuotės tipai yra susiję su alfa, beta ir gama spinduliuote. Kad branduolys taptų stabilus, jis gali išskirti alfa daleles (helio branduolį) arba beta daleles (elektroną arba pozroną). Tokiu būdu dažnai prarandama dalelė palieka branduolįsusijaudinusi būsena. Tada branduolys išskiria perteklinę energiją gama spindulio fotono pavidalu.

Įvadas

Klausimas galiausiai susideda iš atomų. Atomai, savo ruožtu, sudaro protonų, neutronai ir elektronai. Protonai yra teigiamai įkrauti ir elektronai yra neigiamai įkrauti. Neutronai nekraunami. Protonai ir neutronai gyvena vidujebranduolys atomo, o protonai ir neutronai kartu vadinaminukleonai. Elektronai randami aplink branduolį esančiame regione, kuris yra daug didesnis už pačios branduolio dydį. Neutraliuose atomuose protonų skaičius yra lygus elektronų skaičiui. Neutraliuose atomuose teigiami ir neigiami mokesčiai panaikina vienas kitą, suteikdami nulinį neto mokestį.


Atomo struktūra - Nukleonai randami centriniame regione. Pilkame regione galima rasti elektroną.

Protonų, neutronų ir elektronų savybės

Dalelė Dalelių klasifikacija Mišios Mokestis
Protonas (